Solsort


Solsorten er en af Danmarks mest almindelige ynglefugle. Den forekommer over hele landet, både i skovene og i det åbne land, og så er den en meget flittig gæst i villahaverne, især hvis der er nedfaldsfrugt, gerne æbler. Solsorten sang er meget smuk, og meget varierende, så den er let at kende. Den er en af de første fugle der synger sin morgen sang, og er en af de sidste der synger sin aftensang. Den sætter sig altid så højt som muligt, på en tagryg, eller i toppen af et træ. Man forbinder ofte solsortens sang med sommer, da den er meget aktiv i de mange lange lyse sommer aftener og morgener.


Solsorten er meget let at kende og minder ikke rigtig om nogen anden fugl. Hannen er sort med stærkt gult næb og grå/sorte ben. Hunnen har en brun fjerdragt med et lidt svagere gult næb og brune/grå ben og fødder.
Solsortens kost består primært af regneome, snegle, orme og insekter som den finder på jorden. Om vinteren hvor jordbunden er hård, og udbuddet af insekter er noget mindre, happer den også bær og frugter.