Fasan


Fasanen er en af de kendteste fugle herhjemme. Det er en robust hønsefugl af en anseelig størrelse, der altid ses i det åbne land ude på markederne, hvor den går og patruljerer sit territorium. Hannen hedder kokken og som alle andre fugle er den også her mest farvestrålende.


Jeg har observeret dem på markerne omkring Møn, og på mig og min fars utallige fugleture sammen i områderne omkring Nordsjælland.